© Ioga de les 15 observacions

Inspirat en el llibre: Una Postura Davant la Vida neix:

El ioga de les 15 observacions.

En La pràctica del ioga del les 15 observacions, no fem postures amb el cos, practiquem amb la nostra actitud.

A partir d’unes pautes inicials:

El ioga de les 15 observacions es pot practicar 24h. al dia i 365 dies l’any.

El ioga de les 15 observacions es practica a tot arreu i davant de qualsevol situació.

Aquesta pràctica ens condueix cap la pau interior, cap a una vida plena i cap a  la felicitat.

*Cal tenir present, però, que el ioga de les quinze observacions  ens proporciona felicitat, benestar, i en ajuda en el desenvolupament personal, tanmateix, no és una teràpia i en cap cas, substitueix als professionals de la medicina ni de la psicologia.


Encara que moltes situacions en les que ens trobem són una loteria. És cert també, que a partir de la nostra actitud anem forjant molta part de la nostra vida, de la nostra circumstància.

A mida que anem prenent decisions, anem agafant camins, la nostra situació es va modelant.


I la nostra actitud normalment pot actuar a les ordres de dos instàncies

En primera instància  apel·lem segons les nostres creences i aprenentatges, als càlculs, comparacions i pronòstics que fa la ment.

La ment es un lloc on podem allotjar la memòria, el raonament intel•lectual, on podem fer càlculs, comparacions, és una eina molt important, tanmateix, com totes les eines, cal fer-li una bon manteniment, tenir ben nets els filtres, quan està massa bruta, estressada, cansada, desgastada, etc. no funciona bé.  La ment és on tenim instal·lat l’ego.


Penses que ets feliç, però… sents que ets feliç?

Quan notem que amb la ment no arribem als resultats desitjats, cal anar a una altra instància més pura: la intuïció: 

Escoltem els nostres sentiments que apel·len a la intuïció, que a la vegada ens porta la inspiració.

Si has de prendre una decisió pensa-la, però també sent-la.

Tot i així, la ment ha agafat el protagonisme, i les persones, sobretot a occident, estem molt mentals, ens costa meditar perquè la ment s’infiltra a la mínima oportunitat i no deixa lloc a que arribi la inspiració.

Amb el ioga de les quinze observacions interpel·lem al canal de la ment, que és el que està sempre connectat, i per aquest canal introduïm la intuïció.

La intuïció l’obtenim de les postures del ioga, que li lliurem al pensament perquè les analitzi i les apliqui a la nostra actitud perquè s’alineï amb els nostres sentiments reals i així ens acosti a la felicitat que volem sentir.


Pel fet que estem mentals, sovint ens trobem que ja hem pres una decisió només des de la ment i ens pugui semblar que ja sigui tard.

La pràctica del ioga de les quinze observacions és pot iniciar des de qualsevol estat,  si estem en el camí que no volem, la pràctica ens indica els ajustaments en la nostra actitud que poden redirigir-nos cap a la nostra real postura davant la vida, més ràpid o més a poc a poc, segons escollim.


Història

Quan estava cursant la formació per a ser professor de ioga feia classes i em preparava per guiar sessions que normalment duren una hora i mitja.
Tanmateix, quan acabaven aquestes sessions, i tot i que el ioga és una filosofia de vida (les vuit passes de Patanjali), m’adonava que el que practicàvem a la classe, pel que fa el benestar del cos i la ment, quedava dins la classe i s’esvaïa quan sortíem, i que aquesta pràctica en l’àmbit de benestar físic i mental també podria servir per acostar-nos la felicitat mitjançant la nostra conducta.
Observava que les postures podien projectar-se fora de la classe a la vida quotidiana fins que la pràctica del ioga arribés a ser, en aquest casos, una actitud: © Una Postura Davant la Vida. 
Vaig destacar quinze accions que albergaven les postures de ioga que extrapolades a la vida quotidiana creaven una incidència en la nostra actitud que podria ser clarament sanadora. I així, i amb la missió d’ajudar a les persones, va néixer © El ioga de les quinze observacions.
I he pogut comprovar que així ha sigut. Cada cop hi ha més persones que s’acullen a aquesta pràctica per diferents circumstàncies i també, actualment, és la base de les sessions d’Energia positiva a la Once.


El ioga es una pràctica molt antiga, contrastada i reconeguda per la UNESCO : “La filosofia subjacent a l’antiga pràctica de l’ioga a l’Índia ha influït en nombrosos aspectes de la societat d’aquest país, que van des de la salut i la medicina fins a l’educació i les arts. Basats en la unificació de la ment, el cos i l’ànima per millorar el benestar mental, físic i espiritual, els valors de ioga constitueixen una part important part de l’ethos de la comunitat.” És la mateixa UNESCO qui va establir com a dia mundial del ioga el 21 de juny.


Si vols més informació o provar el ioga de les 15 observacions contacta


El ioga de les quinze observacions