Surt de la zona de confort

Mentoring


El mentoring és l’acompanyament que realitza una persona que ha assolit un objectiu a una altra que està en el procés.

La persona mentora, des de la seva experiència i coneixements fa de guia i serveix de font d’inspiració a la persona mentorada.

Amb aquesta inspiració, finalment la persona mentorada acaba arribant a les seves pròpies conclusions, emprant i potenciant les seves qualitats per assolir, per ella mateixa, i a la seva manera, l’objectiu establert.

Per això el mentoring serveix com acompanyament per liderar la teva felicitat, perquè la teva felicitat només pots atorgar-te-la tu.

Surt de la zona de confort


Disposo d’un apartat amb menció especial a sortir de la zona de confort perquè sovint el que ens priva de liderar la nostra felicitat és el fet d’estar dins d’una o varies zones de confort.

Per liderar la nostra felicitat cal que liderem la nostra vida i per liderar la nostra vida hem de ser totalment lliures.

Quan estem atrapats dins d’una o  varies zones de confort no som lliures.

A vegades és complicat detectar que és zona de confort i que no.

Una zona de confort és una situació o circumstància que ens proporciona una falsa seguretat i una falsa felicitat.

Que per aixecar quelcom que pesa molt fem servir una grua, que per veure en la llunyania fem servir un prismàtics o per desplaçar-nos fem servir vehicles, son exemples que amb eines podem assolir objectius que per nosaltres mateixos o mateixes no podríem. Per sortir de la zona de confort també hi ha eines.

El mentoring per sortir de la zona de confort pot ser “One to One” o grupal.  Per més informació posat en contacte.

És Una Postura Davant la Vida.